Zmarła profesor Wita Szulc

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 12 października 2021 roku prof. Wity Szulc – wybitnej specjalistki w zakresie biblioterapii i łączonych form arteterapii (Mixed Arts Therapies) oraz badań nad historią i metodologią arteterapii; twórczyni koncepcji „Arteterapii opartej na kulturze” („Kulturoterapii”), w tym unikatowej klasyfikacji 13 dziedzin terapii z udziałem sztuki; współzałożycielką i pierwszą prezes Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”; autorki licznych opracowań naukowych; wieloletniego, zasłużonego pracownika naukowego Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; PWSZ im. Witelona w Legnicy, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Rodzinie Zmarłej, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska zielonogórskich pedagogów

Dyrekcja Instytutu Pedagogiki
Uniwersytetu Zielonogórskiego

Pogrzeb Ś.P. prof. Wity Szulc odbędzie się 19 października (wtorek)  o godz. 13.50 na cmentarzu komunalnym w Poznaniu (Cmentarz Junikowo).