Zmarła Dr Maria Strzyżewska

Z głębokim żalem informujemy, że 9.05.2020 roku zmarła

DR MARIA STRZYŻEWSKA

Emerytowany pracownik Instytutu Pedagogiki i Psychologii
Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr Maria Strzyżewska była z wykształcenia pedagogiem, absolwentką Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła także prawo na UAM w Poznaniu. Wychowanka prof. Marii Grzegorzewskiej – twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce, doktorat przygotowała pod kierunkiem prof. Aleksandra Hulka. W toku swojej długoletniej pracy zawodowej wykazała ogromne zaangażowanie w realizacji idei integracji osób z niepełnosprawnością w środowisku oraz w pracy zawodowej, a także wielką wrażliwość i empatię w relacjach z dziećmi niepełnosprawnymi.
Pracowała, m. in. jako nauczycielka szkoły specjalnej, wizytator metodyk szkolnictwa specjalnego przy kuratorium oświaty, adiunkt w IKN ODN w Zielonej Górze oraz starszy wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej oraz Uniwersytecie Zielonogórskim. Prowadziła drużyny harcerskie „Nieprzetartego Szlaku”. Powszechnie lubiana i ceniona przez współpracowników. Dobry duch każdego zespołu.
Wielokrotnie nagradzana i odznaczana za osiągnięcia w pracy zawodowej, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżem „Za Zasługi ZHP”.