Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim – rekrutacja

Uprzejmie informujemy, że na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii realizowane są zajęcia
podnoszące kompetencje studentów pedagogiki, specjalność Edukacja elementarna. Zajęcia
realizowane są w ramach projektu „Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie
Zielonogórskim”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5. Kompleksowe
programy szkół wyższych.

Szkolenia skierowane są dla słuchaczy kierunku Pedagogika, semestr V studia pierwszego stopnia
oraz semestr IV studia drugiego stopnia (specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna;
edukacja elementarna z wczesnym nauczaniem języka obcego; edukacja elementarna i edukacja
medialna; edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności).

  • Rekrutacja rozpocznie się 16.10.2019 i trwała będzie do 23.10.2019
  • Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w pokoju 440 budynek A -16
  • Szczegółowe informacje: Anita Famuła-Jurczak, tel. 517-608-846

Ogloszenie rekrutacyjne