Wykłady mistrzów

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Zaprasza Pracowników i Studentów
na wykłady z cyklu

Seminarium Naukowe z Mistrzami

PROF. ZW. DR HAB. EWY FILIPAK
Kulturowo-historyczna teoria rozwoju i aktywności Lwa S.Wygotskiego: trudności aplikacji dla praktyki i badań empirycznych. Od teorii do zmiany w praktyce.

PROF. UŚ, DR HAB. URSZULI SZUŚCIK
Stymulacja twórczości plastycznej dziecka poprzez percepcję wzrokową.

14 maja 2018, godz. 10.00
Aula C Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 69

Zaproszenie na wykład