Wybory do organów kolegialnych

 

OGŁOSZENIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

 

 1. Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza wybory uzupełniające przedstawiciela nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora lub tytuł magistra do Rady Instytutu Pedagogiki treść komunikatu

 2. Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza wybory uzupełniające przedstawiciela nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora lub tytuł magistra do Rady Instytutu Psychologiitreść komunikatu

 3. Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza wybory uzupełniające przedstawiciela nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora lub tytuł magistra do Rady Instytutu Socjologii treść komunikatu

 4. Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza wybory uzupełniające przedstawiciela nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora lub tytuł magistra do Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiegotreść komunikatu

 

Wszystkie wybory zostaną przeprowadzone na jednym zebraniu wyborczym, które odbędzie się 17 października 2017, w sali nr 8, budynek główny (A-16), o godz. 11.30.

Program zebrania wyborczego:

 • zgłaszanie kandydatur do Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • zgłaszanie kandydatur do Rady Instytutu Socjologii
 • zgłaszanie kandydatur do Rady Instytutu Psychologii
 • zgłaszanie kandydatur do Rady Instytutu Pedagogiki
 • wydruk kart do głosowania
 • głosowanie (do godz. 12.30)
 • ogłoszenie wyników wyborów.

Zgłoszenia kandydatów można dokonać ustnie na zebraniu wyborczym lub pisemnie do 16.10.2017 (szczegóły w treści komunikatu).

Do ważności wyborów wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  Prawo wyborcze (czynne/bierne) mają osoby zatrudnione na uczelni w pełnym wymiarze godzin i uczelnia jest ich podstawowym miejscem pracy.
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w wyborach!

 

Z poważaniem
dr Edyta Mianowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej