Wprowadzenie do kryminalistyki – zajęcia praktyczne

W dniu 14 grudnia 2021 r. na zaproszenie mgra Adama Stankiewicza – pracownika Instytutu Pedagogiki, w zajęciach ze studentami I roku PED-RzPK-SP z przedmiotu „Wprowadzenie do kryminalistyki” uczestniczyli technicy kryminalistyki z KMP w Zielonej Górze.

Funkcjonariusze podzielili się swoją wiedzą praktyczną w zakresie:

  • ujawniania i zabezpieczania kryminalistycznego śladów;
  • przeprowadzania i dokumentowania oględzin miejsca zdarzenia;
  • zaprezentowali również narzędzia, którymi posługują się technicy w codziennej pracy.

W spotkaniu uczestniczyli również,  pracownik Instytutu Pedagogiki dr Ernest Magda wraz z grupą studentów II roku RzTS-SD, a także rzeczniczki prasowe Komendanta KMP w Zielonej Górze – podinsp. Małgorzata Stanisławska i podinsp. Małgorzata Barska. Przeprowadzenie zajęć z udziałem praktyków spotkało się z dużym zaciekawieniem studentów.