Warsztaty

Zakład Metodologii Badań Społecznych
zaprasza
studentów Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii na

CYKL OTWARTYCH WARSZTATÓW
BADANIA SPOŁECZNE – OD POMYSŁU DO REALIZACJI

WARSZTAT METODOLOGICZNY
WARSZTAT Z ZASTOSOWANIA ILOŚCIOWYCH METOD BADAWCZYCH
WARSZTAT STATYSTYCZNY

Warsztaty kierowane są do studentów, którzy chcą zdobyć, usystematyzować lub odświeżyć wiedzę z kursów metodologii badań społecznych, metod i technik badań pedagogicznych lub statystyki.
W trakcie warsztatów studenci będą mogli nabyć praktyczne umiejętności z zakresu przygotowania i projektowania badań naukowych oraz prowadzenia analiz statystycznych opisujących uzyskane wyniki.

Wiecej informacji