Warsztaty

Zakład Metodologii Badań Społecznych
zaprasza
studentów Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii na

WARSZTAT METODOLOGICZNY: ZASTOSOWANIE ILOŚCIOWYCH METOD BADAWCZYCH
Warsztat kierowany jest do studentów, którzy chcą zdobyć, usystematyzować lub odświeżyć wiedzę z kursów metodologii badań społecznych, metod i technik badań pedagogicznych lub statystyki.

Terminy i zasady uczestnictwa