Szkolenie dla nowych pracowników

Szanowni Państwo,

w imieniu prof. dr hab. inż. Magdaleny Graczyk – Prorektor ds. Jakości Kształcenia, informuję iż 1 października 2021 r. w godzinach 15.00-16.00 odbędzie się szkolenie online dla nowozatrudnionych pracowników, prowadzących zajęcia w roku akademickim 2021/2022.
W ramach szkolenia omówione zostanie:
1. aktywowanie dodatkowego konta Google – służącego do prowadzenia zajęć na odległość,
2. działanie aplikacji Google Meet,
3. pobieranie listy studentów z systemu PracNet,
4. ustawienie kalendarza Google do planowania zajęć online.
5. Google Classroom – udostępnianie materiałów dydaktycznych studentom
Wymagane oprogramowanie/sprzęt niezbędne do uczestnictwa w spotkaniu – najnowsza wersja przeglądarki MS Edge, Mozilla FireFox lub Google Chrome oraz komputer z mikrofonem i kamerą.
Proszę o przekazanie powyższej informacji zainteresowanym pracownikom.
Z poważaniem
Jarosław Wagner
Pełnomocnik Rektora ds. Zdalnego Kształcenia