24 lipca 2017

Opiekunowie kierunków

 

Rok rekrutacji 2017/2018


Pedagogika – studia I stopnia

 • studia stacjonarne:
  • animacja kultury –
  • edukacja elementarna –
  • informatyka szkolna i edukacja medialna –
  • logopedia –
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka –
  • poradnictwo rodzinne i młodzieżowe z edukacją seksualną –
  • resocjalizacja –
 • studia niestacjonarne:
  • animacja kultury –
  • edukacja elementarna –
  • informatyka szkolna i edukacja medialna –
  • logopedia –
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka –
  • poradnictwo rodzinne i młodzieżowe z edukacją seksualną –
  • resocjalizacja –

 

Pedagogika – studia II stopnia

 • studia stacjonarne:
  • animacja kultury z profilem artystycznym – teatr –
  • edukacja elementarna –
  • edukacja medialna i informatyczna –
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka –
  • pomoc społeczna i socjoterapia –
  • resocjalizacja z terapią specjalistyczną –
 • studia niestacjonarne:
  • animacja kultury z profilem artystycznym – teatr –
  • edukacja elementarna –
  • edukacja medialna i informatyczna –
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka –
  • pomoc społeczna i socjoterapia –
  • resocjalizacja z terapią specjalistyczną –

 

Pedagogika specjalna – studia I stopnia

 • studia stacjonarne –
 • studia niestacjonarne –