Studencki Klub Informacyjno-Integracyjny (SKII)

Zaproszenie na otwarcie pierwszego
Studenckiego Klubu Informacyjno-Integracyjnego

Dnia 21 stycznia 2020 o godz. 10.30 w holu budynku głównego A16 Uniwersytetu Zielonogórskiego (Kampus B)zostanie otwarty pierwszy Studencki Klub Informacyjno-Integracyjny (SKII) realizowany w ramach projektu „Wolontariusze – wolontariuszom”. Jest to oddolna inicjatywa, której celem jest pobudzenie aktywności studenckiej i działań pomocowych na rzecz innych, rozwijanie przedsiębiorczości rozumiane jako wyjście z poza bierność społeczną.
W wyniku realizowanych działań na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego (Kampus B) al. Wojska Polskiego 69 ma powstać pięć punktów SKII. Kluby jako punkty na mapie budynku UZ mają zapewnić miejsce, w którym studenci będą chętnie przebywać i podejmować wspólne inicjatywy na rzecz innych. W tych szczególnych miejscach planujemy upowszechniać wszelkie działania inicjowane na rzecz innych ludzi, informować o planowanych nowych inicjatywach oraz o tych już przeprowadzonych.
Koordynatorem studenckiej inicjatywy „Wolontariusze wolontariuszom” jest dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ z Zakładu Pedagogiki Szkolnej Instytutu Pedagogiki UZ, a sponsorem wyposażenia pierwszego Klubu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Dlatego w pierwszym z otwartych Klubów promowane będą informacje o aktualnych wydarzeniach organizowanych przez młodych ludzi w Lubuskiem, projektach UMWL, działaniach na rzecz wspierania innych w potrzebie (rozwój wolontariatu), rozwoju przedsiębiorczości i wszelkich innych inicjatywach, które mogą pomóc ludziom w naszym województwie.

dr hab.Inetta Nowosad, prof. UZ