Spotkanie opłatkowe

Zaproszenie na spotkanie opłatkowe pracowników Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.

Spotkanie opłatkowe

W związku ze spotkaniem ogłoszone zostały godziny dziekańskie dnia 19.12.2017 w godzinach 13.00-15.00.