Pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 20 października 2020 roku

Tymoteusza Ławeckiego

Studenta studiów trzeciego stopnia (doktoranta p. prof. Ewy Pasterniak-Kobyłeckiej), nauczyciela, badacza społecznego, animatora kultury,  pasjonata pieśni i tańców ludowych.

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom składamy wyrazy współczucia

w imieniu środowiska Wydziału Nauk Społecznych,
Dyrekcja Instytutu Pedagogiki