Pedagogika dziecka. Tradycje dla współeczesności

ZAPROSZENIE
Mamy zaszczyt zaprosić na

III MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
PEDAGOGIKA DZIECKA. TRADYCJE DLA WSPÓŁCZESNOŚCI

organizowaną z okazji
90-LECIA ŻYCIA I 70-LECIA PRACY ZAWODOWEJ PROF. ZW. DR HAB. MARII JAKOWICKIEJ

Konferencja odbędzie się 18-19 listopada 2019

Miejsce obrad w dniu 18 listopada 2019
Budynek Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 Aula 205
Rozpoczęcie uroczystych obrad: 9.00

Miejsce obrad w dniu 19 listopada 2019
Budynek Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Al. Wojska Polskiego 69 Aula C
Rozpoczęcie obrad: 9.00

Komitet organizacyjny
Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zaproszenie na konferecncję
Szczegółowy program konferecnji