Odznaczenia i nagrody dla pracowników IP

Dznia 18 grudnia odbyły się uroczystości wręczenia nagród Rektora za rok 2019 oraz odznaczeń państwowych i resortowych. Miło nam poinformować, że wśród laureatów nagród i odznaczonych znaleźli się pracownicy Instytutu Pedagogiki.
Odznaczeni:
Złotym Krzyżem Zasługi

  • dr Helena Ochonczenko

Medalem Komisji Edukacji Narodowej

  • dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ

Nagrody Rektora otrzymały:
Za osiągnięcia dydaktyczne

  • dr Anita Famuła-Jurczak

Za osiągnięcia naukowe

  • dr inż. Edyta Mianowska

Gratulacje dla uhonorowanych odznaczeniami i laureatów nagród.


fot. Monika Wawro – Lubuski Urząd Wojewódzki

Relacja z uroczystości i pełna lista odznaczonych