Obrona rozprawy doktorskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Doktorantka: mgr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
Tytuł rozprawy: Utrudniona prokreacja – socjologiczna analiza doświadczenia choroby
Data, godzina obrony: 11-12-2018, 10:00
Miejsce obrony: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ, al. Woj. Polskiego 69, sala 131

Promotor:

dr hab. Ewa Narkiewicz- Niedbalec (Uniwersytet Zielonogórski),
Recenzenci:
dr hab. Iwona Taranowicz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Włodzimierz Piątkowski, prof. UMCS (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Dane rozprawy