Obrona rozprawy doktorskiej

ZMIANA TERMINU
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Mateusza Kuźmika odbędzie się w późniejszym terminie.

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego

zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej
mgra Mateusza Kuźmika

Temat rozprawy:
Nieprzystosowanie społeczne a poczucie dobrostanu młodzieży w okresie późnej adolescencji

Promotor:

dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ

Recenzenci:
dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Marek Heine, prof. DSW (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)

Obrona odbędzie się 25 marca 2020 roku o godz. 12.00 w sali 131 Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Uniwersytetu Zielonogórskiego
w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 69

Egzemplarz pracy doktorskiej udostępniony jest do wglądu w nowym budynku Biblioteki Uniwersyteckiej,

Zawiadomienie o publicznej obronie Pobierz ogłoszenie (PDF)


Źródło zdjęcia