Nowy numer Rocznika Lubuskiego

Zapraszamy do lektury 44 (2018) tomu Rocznika Lubuskiego. Ukazały się dwie części czasopisma:

– część 1 „Życie jako projekt. Miejsce i rola młodzieży w świecie dorosłych” pod redakcją naukową Marii Zielińskiej

– część 2 „Parametryzacja nauki – między wolnością a zniewoleniem. Perspektywa nauk społecznych i humanistycznych” pod redakcją naukową: Mirosława Kowalskiego, Ewy Kowalskiej

Pełne wydanie czasopisma dostępne jest na stronie www Rocznika Lubuskiego