Konferencja naukowa „Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych”

Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją epidemiologiczną i wstrzymaniem do odwołania organizacji seminariów, sympozjów i konferencji przez Uniwersytet Zielonogórski, a także w związku z działaniami podejmowanymi przez inne uczelnie współorganizujące konferencję podjęto decyzję o zmianie terminu tego naukowego przedsięwzięcia.

V KONFERENCJA NAUKOWA
Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych
Konferencja dedykowana jest jubileuszowi pracy i działalności naukowej profesora Mirosława J. Szymańskiego
odbędzie się w Łagowie Lubuskim, Zamek Joannitów 19-20 października 2020

Wyrażamy nadzieję na wspólne spotkanie w październiku.
w imieniu organizatorów konferencji
dr hab. Joanna M. Łukasik, prof. UP
dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ

Informacje o konferencji i aktualności: www.szkolainauczyciel.wpps.uz.zgora.pl