Konferencja Nauczyciel – Czas – Przestrzeń – Szkoła

Zaproszenie

na ogólnopolską konferencję naukowo-edukacyjną (online) na temat:

Nauczyciel – Czas – Przestrzeń – Szkoła.
Otoczenie i jego (nie)znany wymiar

Termin:  21 kwietnia 2021 

Organizatorzy:

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki

oraz

Uniwersytet im. Adam Mickiewicza
Wydział Studiów Edukacyjnych

Informacje o konferencji:

Celem spotkania będzie dyskurs nad rzeczywistym i / lub wirtualnym wyobrażeniem znanego jak i jeszcze nie poznanego otoczenia, w którym nauczyciel i uczeń oraz przedmioty materialne i niematerialne pozostały lub zmieniły się w ostatnim czasie. W obecnej rzeczywistości społecznej potrzebna jest wymiana opinii na temat wykorzystania otoczenia, w którym przebywają nauczyciel, uczeń, rodzice i które w określony sposób oddziałuje na procesy kształcenia i wychowania oraz zawodową aktywność realizowaną w przestrzeni organizacyjnych obowiązków i zadań szkoły. Zauważamy konieczność eksplorowania nieznanego potencjału i możliwości partnerów edukacji w tworzeniu sprzyjającego klimatu pozwalającego na indywidualną i społeczną kooperację między podmiotami będącymi blisko, a jednocześnie daleko.

W zakresie przyjętej konferencyjnej problematyki jej uczestnicy mogą rozważyć propozycję wystąpienia w jednym z następujących obszarów:

  1. Znane i nieznane szkolne otoczenie (realne, wirtualne) jako miejsce pracy i nauki.
  2. Nauczyciel i uczeń oraz ich zadania, rola, funkcje w (nie)znanym otoczeniu.
  3. Tradycja i nowoczesność kształcenia w zetknięciu z (nie)znanymi wyzwaniami przyszłości.
  4. Teoria, praktyka i badania w (nie)znanej przestrzeni współczesnej edukacji.
  5. Akceptowane i patologiczne zachowania nauczyciela i ucznia w (nie)znanych przestrzeniach oraz metody profilaktyki.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja odbywa się przez wypełnienie załączonego formularza.

Formularz zgłoszeniowy : Pobierz