Konferencja międzynarodowa

Pierwszego i drugiego grudnia 2021 odbyła się międzynarodowa konferencja „The Problems of Competitive Education and Science in Changing World” z okazji 25 rocznicy utworzenia Uniwersytetu Północnego w Erywaniu, Armenia.

Wzięli w niej udział pracownicy Instytutu Pedagogiki dr Ernest Magda oraz dr Andrzej Zygadło. W sesji plenarnej wygłosili prezentację pod tytułem: „Educational role of the uniformed services in the ever-changing society. The perspective of Polish Police”.