Konferencja: Edukacja wczoraj, dziś, jutro.

W dniu 24. listopada 2021 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Edukacyjną (online) na temat: Edukacja wczoraj, dziś, jutro. Konferencja dedykowana ś. p. Pracownikom Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Pedeutologii. Patronat nad konferencją objął JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciecha Strzyżewskiego.

Obrady toczyły się w trzech odsłonach:
  • Wspomnienie osób, które pracowały w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Pedeutologii. W tej części wysłuchaliśmy wspomnień i biogramów takich osób jak: mgr Urszula Balicka; dr Robert Fudali; dr hab Edward Kozioł; prof. dr hab. Wojciech Pasterniak, dr Anna Ratuś, dr Maria Strzyżewska; prof. dr hab. Mieczysław Walczak
  • W drugiej odsłonie mogliśmy wysłuchać referatów wpisujących się w problematykę związaną z tradycją i nowoczesnością w procesie kształcenia. Sekcji tej przewodniczyli: dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof UZ oraz dr Anita Famuła-Jurczak.
  • Trzecia odsłona poświęcona została tematyce podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Wyzwania edukacji przyszłości. Sekcję tę prowadziły: : dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof UZ oraz dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ

Serdecznie gratulujemy organizatorom konferencji a uczestnikom dziękujemy za aktywny udział i podzielenie się własnymi badaniami, refleksjami, spostrzeżeniami.