Konferencja Edukacja wczoraj, dziś, jutro

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki

zapraszają

24 listopada 2021 roku

na ogólnopolską konferencję naukowo-edukacyjną (online) na temat:

EDUKACJA WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

Konferencja dedykowana ś. p. Pracownikom Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Pedeutologii

Konferencja pod patronatem
JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciecha Strzyżewskiego

 

Link do konferencji: meet.google.com/rnk-vmqj-fxa 

Program ramowy

  • Otwarcie konferencji 9.30
  • Sesja plenarnej I, godz. 10.00- 11.00
    Wspomnienia o nauczycielach akademickich UZ
  • Sesja plenarna II, 11.10-14.30
    Tradycja i nowoczesność w procesie edukacji
  • Sesja plenarna III, 14.50-17.50
    Podnoszenie jakości pracy placówek oświatowych. Wyzwania edukacji przyszłości

Program szczegółowy i informacje o konferencji: Pobierz pdf