I Forum nauczycieli dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Instytut Pedagogiki
Zakład Pedagogiki Specjalnej

zaprasza na

I FORUM NAUCZYCIELI DZIECI/UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

pod honorowym patronatem
Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewy Rawy
i Dziekana Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii dr hab. Marka Furmanka, prof. UZ

Zielona Góra, 21 kwietnia 2018
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Aula C, al. Wojska Polskiego 69 [budynek główny]

Program