Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w rozważaniach teoretycznych i rozwiązaniach praktycznych – kontynuacje

III Konferencja Naukowa
Studiów Podyplomowych: Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – edycja XVI
i Zakładu Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej Instytutu Psychologii

POD PATRONATEM
Dziekana Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
i Przewodniczącej Zespołu Pedagogiki Specjalnej KNP PAN

EDUKACJA I REHABILITACJA
osób z niepełnosprawnością intelektualną w rozważaniach teoretycznych i rozwiązaniach praktycznych – kontynuacje

program konferencji

Zielona Góra, 9 grudnia 2017 r.
(aula B, kampus B, al. Wojska Polskiego 69)

Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji
dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ
przewodnicząca
mgr Joanna Gruszczyńska, Studia Podyplomowe EiROzNI, UZ
sekretarz