16 marca 2020

Doktoraty

Procedura wszczęcia i przeprowadzenia przewodu doktorskiego:

Informator:

 


Obrony 2022

 

mgr Emilia Fornalik

Uchwala Senatu UZ

Zawiadomienie o publicznej obronie

 • Tytuł rozprawy:

Aktywność muzyczna dzieci w przedszkolu

 • Promotor:

dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ

 • Data, godzina obrony:

12-01-2022, godz. 12:00

 • Miejsce obrony:

Wydział Nauk Społecznych UZ, al. Wojska Polskiego 69, A16, sala 131

– publiczny charakter: tryb zdalny, Szczegółowe informacje

 • Recenzenci:

Prof. dr hab. Krystyna Ferenz (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu)
dr hab. Mirosław Kisiel, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach).

 • Dane rozprawy:

Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie (pl)
Streszczenie (eng)
Streszczenie (de)
Autoreferat

 


Obrony 2021

 

mgr Elżbieta STANIEC

Uchwala Senatu UZ

Zawiadomienie o publicznej obronie

 • Tytuł rozprawy:

Rodzinne i instytucjonalne uwarunkowania umiejętności przystosowawczych dorosłych osób z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną

 • Promotor:

dr hab. Zdzisława Janiszewska-Niescioruk, prof. UZ

 • Data, godzina obrony:

22-12-2021, godz. 13:00

 • Miejsce obrony:

Wydział Nauk Społecznych UZ, al. Wojska Polskiego 69, A16, sala 131

– publiczny charakter: tryb zdalny, Szczegółowe informacje

 • Recenzenci:

Prof. dr hab. Marzenna Zaorska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Prof. dr hab. Teresa Żółkowska (Uniwersytet Szczeciński)

 • Dane rozprawy:

Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie (pl)
Streszczenie (eng)
Autoreferat

 


mgr Monika LATO-PAWŁOWSKA

Uchwala Senatu UZ

Zawiadomienie o publicznej obronie

 • Tytuł rozprawy:

Życie seksualne i relacje w związkach osób z chorobą sercowo- naczyniową oraz ich społeczne uwarunkowania

 • Promotor:

prof.  dr hab. Zbigniew Izdebski

 • Data, godzina obrony:

17-11-2021, godz. 12:15

 • Miejsce obrony:

Wydział Nauk Społecznych UZ, al. Wojska Polskiego 69, A16, sala 131

– publiczny charakter: tryb zdalny, Szczegółowe informacje

 • Recenzenci:

Dr hab. Anna Kowalewska (Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

 • Dane rozprawy:

Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie (pl)
Streszczenie (eng)
Autoreferat

 


mgr Małgorzata KOZŁOWSKA

Uchwala Senatu UZ

Zawiadomienie o publicznej obronie

 • Tytuł rozprawy:

 Środowiskowo-rodzinne uwarunkowania problemów logopedycznych u dzieci z klas zerowych

 • Promotor:

dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ

 • Data, godzina obrony:

13-10-2021, godz. 11:30

 • Miejsce obrony:

Wydział Nauk Społecznych UZ, al. Wojska Polskiego 69, A16, sala 131

– komisja doktorska: tryb zdalny
– publiczny charakter: tryb zdalny,  Szczegółowe informacje

 • Recenzenci:

Prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Dr hab. Małgorzata Kuśpit, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

 • Dane rozprawy:

Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie (pl)
Streszczenie (eng)
Autoreferat

 


mgr Grzegorz HRYNIEWICZ

Uchwała Senat UZ

Zawiadomienie o publicznej obronie

 • Tytuł rozprawy:

Zawodowe uwarunkowania dysfonii u nauczycieli szkól podstawowych

 • Promotor:

dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ

 • Data, godzina obrony:

29-09-2021, godz. 11:30

 • Miejsce obrony:

Wydział Nauk Społecznych UZ, al. Wojska Polskiego 69, A16, sala 131

– komisja doktorska: tryb zdalny
– publiczny charakter: tryb zdalny, Szczegółowe informacje

 • Recenzenci:

Prof. dr hab. Iwona Kowalkowska (Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)
Prof. dr hab. Jolanta Szempruch (Uniwersytet Rzeszowski)

 • Dane rozprawy:

Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie (pl)
Streszczenie (eng)
Autoreferat

 


mgr Teresa LISTWAN

Uchwala Senatu UZ

Zawiadomienie o publicznej obronie

 • Tytuł rozprawy:

Zawody ginące jako czynnik interweniujący w rozwój zawodowy absolwentów Ochotniczych Hufców Pracy

 • Promotor:

prof. dr hab. Zdzisław Wołk

 • Data, godzina obrony:

08-09-2021, godz. 11:30

 • Miejsce obrony:

Wydział Nauk Społecznych UZ, al. Wojska Polskiego 69, A16, sala 131

– komisja doktorska: tryb zdalny
– publiczny charakter: tryb zdalny Szczegółowe informacje

 • Recenzenci:

dr hab. Urszula Jeruszka, prof. ASP (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
dr hab. Aleksander Marszałek, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)

 • Dane rozprawy:

Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie (pl)
Streszczenie (eng)
Autoreferat

 


mgr Natalia HAREWSKA

Uchwala Senatu UZ

Zawiadomienie o publicznej obronie

 • Tytuł rozprawy:

Profesjonalizacja w rodzinnej pieczy zastępczej

 • Promotor:

dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ

 • Data, godzina obrony:

14-07-2021, godz. 11:30

 • Miejsce obrony:

Wydział Nauk Społecznych UZ, al. Wojska Polskiego 69, A16, sala 131

– komisja doktorska: tryb zdalny
– publiczny charakter: tryb zdalny Szczegółowe informacje

 • Recenzenci:

dr hab. Urszula Gruca-Miąsik, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 • Dane rozprawy:

Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie (pl/eng)
Autoreferat

 


 

mgr Barbara KOŁECKA

Uchwala Senatu UZ

Zawiadomienie o publicznej obronie

 • Tytuł rozprawy:

Recepcja idei odpowiedzialności za zdrowie własne i innych przez kandydatów do zawodu nauczycielskiego

 • Promotor:

dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ

 • Data, godzina obrony:

21-04-2021, godz. 11:30

 • Miejsce obrony:

Wydział Nauk Społecznych UZ, al. Wojska Polskiego 69, A16, sala 131
– komisja doktorska: tryb zdalny
– publiczny charakter: tryb zdalny Szczegółowe informacje

 • Recenzenci:

dr hab. Violetta Rodek, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

 • Dane rozprawy:

Recenzja 1 (1)
Recenzja 1 (2)
Recenzja 2
Streszczenie (pl)
Streczczenie (eng)
Autoreferat


 

mgr Hanna MALIK 

Uchwała Senatu UZ

Zawiadomienie o publicznej obronie

 • Tytuł rozprawy:

Organizacja nauki języka polskiego w Niemczech w procesie wzmacniania społeczeństwa wielokulturowego

 • Promotor:

dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ

 • Data, godzina obrony:

17-02-2021, godz. 12:00

 • Miejsce obrony:

Wydział Nauk Społecznych UZ, al. Wojska Polskiego 69, A16, sala 131
– komisja doktorska: tryb zdalny
– publiczny charakter: tryb zdalny  Szczegółowe informacje

 • Recenzenci:

prof. dr hab Renata Nowakowska-Siuta (Chrześcijańska Akademia Teologiczna
w Warszawie
dr hab. Anna Szafrańska, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 • Dane rozprawy:

Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie
Autoreferat


 

mgr Monika KACZMARCZYK 

Uchwała Senatu UZ

Zawiadomienie o publicznej obronie

 • Tytuł rozprawy:

Sytuacja społeczna osadzonych kobiet wraz z dziećmi w Domu Matki i Dziecka w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

 • Promotor:

dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ

 • Data, godzina obrony:

20-01-2021, godz. 12:00

 • Miejsce obrony:

Wydział Nauk Społecznych UZ, al. Wojska Polskiego 69, A16, sala 131
– komisja doktorska: tryb zdalny
– publiczny charakter: tryb zdalny  Szczegółowe informacje

 • Recenzenci:

dr hab Maciej Bernasiewicz,  prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Przemysław Frąckowiak, prof. PUSS  (Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile)

 • Dane rozprawy:

Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie (pl)
Streszczenie (eng)
Autoreferat (pl)
Autoreferat (eng)
Uzasadnienie korekty

wersje archiwalne

Autoreferat (pl)
Autoreferat (eng)


Obrony 2020

 

mgr Maja BŁASZCZYK 

Uchwała Senatu UZ

Zawiadomienie o publicznej obronie

 • Tytuł rozprawy:

Polityka edukacyjna Tajwanu – między tradycją a nowoczesnością

 • Promotor:

dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ

 • Data, godzina obrony:

04-11-2020, godz. 12:00

 • Miejsce obrony:

Wydział Nauk Społecznych UZ, al. Wojska Polskiego 69, A16, sala 131
– w trybie tradycyjnym: komisja doktorska
– w trybie zdalnym: publiczny charakter Szczegółowe informacje

 • Recenzenci:

prof. dr hab. Mirosław J. Szymański (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
dr hab. Aleksandra Boroń, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

 • Dane rozprawy:

Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie
Autoreferat


 

mgr Mateusz KUŹMIK

Zawiadomienie o publicznej obronie

 • Tytuł rozprawy:

Nieprzystosowanie społeczne a poczucie dobrostanu młodzieży w okresie późnej adolescencji

 • Promotor:

dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ

 • Data, godzina obrony:

09-07-2020, godz. 11:00

 • Miejsce obrony:

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ, al. Woj. Polskiego 69, A16, sala 131
– w trybie tradycyjnym: komisja doktorska
– w trybie zdalnym: publiczny charakter Szczegółowe informacje

 • Recenzenci:

dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Marek Heine, prof. DSW (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)

 • Dane rozprawy:

Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie
Autoreferat


 

Doktoraty do roku 2019

Stopnie doktora nadane przez Radę Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii do 30 września 2019 r.
Przejdź do zestawienia