Psychology of creativity / Social and educational psychology

Informacja dla studentów, którzy wybrali przedmioty w języku angielskim – Psychology of creativity / Social and educational psychology
Pierwsze spotkanie studentów z profesor Margaridą Pacinho odbędzie się w dniu 10.10.2017 o godzinie 11.30 w sali 131, bud A 16.