Informator Instytutu Pedagogiki

Szanowni Państwo Przedstawiamy Kolejne Wydanie Informator Instytutu Pedagogiki Załącznik: Zarządzenie numer 54 Załącznik: Plakat Wykłady Erasmus Załącznik z materiałami promującymi nasze kierunki i specjalności: Informator_IPED_22-23 Załącznik: Minutes GA ECArTE 22nd and 23th of April 2021 DRAFT Załącznik nr1: Letnia Szkoła Młodych Pedagogów – Informacje Załącznik nr2: Limity Przyjęć na Studia w Roku Akademickim 2021/2022