Awans naukowy dr Sylwii Słowińskiej

Miło nam poinformować, że Rada Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Szczecińskiego podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora
habilitowanego (w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie pedagogika) Pani
dr Sylwii Słowińskiej (Zakład Animacji Kultury i Andragogiki).

Gratulując, życzymy dalszych sukcesów!!!

Dyrekcja Instytutu Pedagogiki