Awans naukowy doktora Krzysztofa Wąża

Miło nam poinformować, że Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Warszawskiego podjęła uchwałę o nadaniu
stopnia doktora habilitowanego dr. Krzysztofowi Wążowi (Zakład Resocjalizacji).

Gratulując, życzymy dalszych sukcesów!!!