Aksjologiczne konteksty edukacji szkolnej i pozaszkolnej

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Instytut Pedagogiki
Zakład Pedagogiki Szkolnej
oraz
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Studiów Nad Rodziną

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukowo-edukacyjną na temat:

AKSJOLOGICZNE KONTEKSTY EDUKACJI SZKOLNEJ I POZASZKOLNEJ

16 kwietnia 2018 roku w gmachu UZ, ul. Wojska Polskiego 69, aula C

Program konferencji