Akacja ewaluacja – Oceń Belfra

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia i Parlament Studencki
zapraszają do udziału w konkursie

AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się XII edycja ewaluacji. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć i rozpocznie się 27 stycznia 2020.

Szczegóły udziału w akcji i zasady ewaluacji